Untitled Page

 

תחום המיזוגים והרכישות בעולם הביטוח הוא אחד מהתחומים המרתקים ביותר שיש , החל מרגע בו נוצר הקשר עם הסוכן ומציאת המכנה המשותף וכלה בהמשך מציאת התוכנית המתאימה לסוכן או במקרים שונים מציאת השידוך המתאים. תהליך הגישוש ומציאת הקורלציה הנכונה וכן תהליך החיבור שאמור להביא בסופו של דבר לכוח סינרגטי בין הסוכן לקבוצת גשר הינו דבר קסום לכשעצמו.

אני היום מבצע תפקיד בו אני רואה את עצמי לא רק כמנהל פיתוח עסקי אלא גם כשגריר שמפיץ את הידע הנרחב ששגור בקבוצת גשר על עולם זה.

סוכן שישכיל לדעת ולהבין כמה כוח יש ביסוד המיוחד הזה ירוויח עולם ומלואו וידע שאין לו מה להתגונן ולהסתתר כי בסופו של דבר "טובים השניים מהאחד" ולכן הדרך של שיתוף הפעולה ויצירת הקשר המיוחד תגרום לסוכן מחד גיסא למנף את יכולותיו בעזרת גוף גדול יותר ומאידך גיסא להגן על נכסיו.

אני רואה בכול מפגש אנשים חדשים וגוונים שונים ושמח להתבשם במרקם הזה ובעניי כל מפגש עם סוכן הינו מרתק ועוצמתי.