Untitled Page

מיזוגים ורכישות: איך לעשות זאת נכון?


עדיף בשיתוף קבוצת גשר , מוציאה לאור מדריך מקצועי לסוכן הביטוח השופך אור על תחום המיזוגים והרכישות.
עדיף בשיתוף קבוצת גשר, מוציאה לאור מדריך מקצועי לסוכן הביטוח בנושא מיזוגים ורכישות.
המיזוגים והרכישות הנערכים בין סוכני וסוכנויות הביטוח הנם חלק בלתי נפרד מהנוף הענפי.
זאת על רקע השינוי המהותי במעמד הסוכן ובתפקידו ובכלל זה צמצום המרווחים והתבגרות דור המייסדים.
המדריך מציג מתווה כולל המציג בפני הסוכן את האפשרויות העומדות בפניו ואת מכלול השיקולים וההיבטים הדרושים לו על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה ולבצע את תהליך המיזוג או הרכישה באופן המיטבי.
המדריך מתאר את תמונת השוק בענף סוכני הביטוח ואת עיקרי הסיבות לעסקת המכירה ושופך אור על ביצוע העסקה מבחינת הסוכן המוכר והסוכן הרוכש, בהיבט התיאורטי והמעשי כאחד, במדריך שזורים היבטי מיסוי ומשפט הנלווים להליך ונושאים נוספים כמו:הערכת שווי, תכנית הגנות,הכנה לרכישת תיק והשקעות פיננסיות ואסטרטגיות בפעילות סוכני הביטוח.
המדריך יוצא לאור בחסות קבוצת גשר שבבעלות דני פינקלשטין, הפועלת בענף הביטוח ומתמחה במיזוגים ורכישות בין סוכני הביטוח, השקעות פיננסיות ואסטרטגיות בפעילות סוכני הביטוח.
המדריך יושק לראשונה בכנס ביטוח אלמנטר שמקיימת החודש לשכת סוכני הביטוח.