Untitled Page

 

עיתון פוליסה- מיזוגים ורכישותעיתון פוליסה - כנס בנושא מיזוגים ורכישות

עיתון עדיף - מהדורת מאי 2012

 


ח כבן לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים, רשות המיסים בישראל.

 

יום עיון - לשכת רואי חשבון בישראל -"מיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח ומוטבים בפוליסת ביטוח"

בתאריך 17/5/2012 בין  השעות 16:30-19:15  בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונפיורי 1, תל אביב. 

מטרת ערב העיון:   בחינת הפעילות הייחודית בתחום המיזוגים והרכישות בענף סוכני הביטוח. הערכות שווי תיק ביטוח והחידושים המהותיים בבניית מתווה עסקה וההשלכות הפרקטיות לענף רו“ח. סקירת הוראת החוק והפסיקה החדשה בתחום המוטבים תוך מתן דגש על דוגמאות מהפרקטיקה וטיפים מעשיים ומפתיעים.

 

ריכוז מקצועי ומנחה: מר רן כהן, רו“ח - לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים, רשות המסים בישראל

מרצים: מר ג‘ון גבע, עו“ד  - היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח בישראל

מר דני פינקלשטין - בעלים ומנכ“ל קבוצת גשר, המתמחה במיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח 

     http://www.icpas.org.il/upload/seminars/AMAGOQ3670_eion_17.5.2012_.pdf

 נושאים: 

   מיזוגים ורכישות בעולם סוכן הביטוח 

• מאפייני תיק ביטוח שבבעלות סוכן הביטוח.

• השפעת הגיל והיעדר דור המשך כמגמה עיקרית  בענף סוכני הביטוח.

• ההחלטה והביצוע ומה שביניהם.

• מבנה מתווה עסקה סטנדרטי.

• סוגי עסקאות בענף סוכני הביטוח.

• דקה אחרי העסקה.

http://www.icpas.org.il/upload/seminars/AMAGOQ3670_eion_17.5.2012_.pdf

 

 

 

"במקום בו ציפיות פוגשות מציאות, נמצא לקוח". מאת עיתון "