Untitled Page

סוכן מוגן-השקט הנפשי שלך

תוכנית "סוכן מוגן" הנה חלק מהאסטרטגיה של קבוצת גשר לתמיכה בשווי סוכן ביטוח איכותי. תוכנית זו באה להגן על נכסיו המופשטים שהינם תיק הביטוח. הודות לתוכנית יכול הסוכן להשיג שקט נפשי וביטחון לו ולמשפחתו.

סוכן הביטוח עמל לאורך שנים רבות בבניית תיק ביטוח המורכב מלקוחות רבים שהתקבצו באמצעות קשרים ענפים לאורך ציר הזמן של עבודתו. ניסיוננו מלמד על מקרים רבים בהם סוכני הביטוח נקלעו למצבים, אליהם הכינו היטב את לקוחותיהם, אך לא את עצמם. נראה כי האמרה הישנה - "הסנדלר הולך יחף" רלוונטית גם למקרה זה.
 
אנו נתקלים במקרים רבים של פרישה בלתי מתוכננת המתרחשת בעקבות אירועים פתאומיים ו/או בלתי צפויים כגון: פטירה חו"ח, תאונה או מחלה של סוכן הביטוח. אירועים אלה עלולים להעמיד את תיק הביטוח בפני קריסה מהירה ולהוריד לטמיון עבודה שקדנית של שנים.
 
קבוצת גשר פיתחה את התוכנית "סוכן מוגן" כפתרון לסוכן הביטוח מפני אירוע בלתי צפוי ובכך מאפשרת היערכות מבעוד מועד בתחום העסקי, המשפטי, החשבונאי והכספי כאחד. הצטרפות לתוכנית המיוחדת של סוכן מוגן מקנה לסוכן ולמשפחתו שקט נפשי וביטחון בנוגע לעתיד.


נשמח לשמוע ממך

מעניין?