Untitled Page

קבוצת גשר מאמינה שסוכן ביטוח איכותי שווה זהב.
 
קבוצת גשר פועלת במספר תוכניות לרכישת זכויות מתיק סוכן הביטוח, אשר מאפשרות בד בבד עם העצמת יכולותיו העסקיות להגדיל את תזרים המזומנים. קבוצת גשר משקיעה בסוכן ביטוח איכותי, כחלק מהאסטרטגיה העסקית של הקבוצה בגיבוש הזדמנויות עסקיות. קבוצת גשר מומחית ביצירת פתרונות השקעה ל"ראש שקט" עבור סוכן הביטוח ובכך מאפשרת לסוכן הביטוח למנף את יכולתו בבניית עסקו. פתרונות ההשקעה הם חליפה הנתפרת לצורכי הסוכן במהירות, פשטות וביעילות כחלק מהתמחותנו.

נשמח לשמוע ממך

מעניין?